Pravidelné lekce

 

 

Kromě intenzivek a víkendů, které najdete v kalendáři, s námi můžete také cvičit každý týden v pravidelných tréninkových lekcích! 

 

Hrajme s nimi fair play a oni nám to oplatí svou láskou a veselostí.

 

NAŠE KURZY POSLUŠNOSTI 

 

Žádný "trenér" psů nemá absolutní právo s Vaším psem cukat, kopat do něj nebo ho převracet na záda. Myslete selským rozumem a nevěřte slepě někomu, kdo se ke psům chová hrubě.

JDE TO I JINAK!!!

Kurzy pod mým vedením jsou zaměřeny na základní výcvik a výchovu pánečků a jejich pejsků pro praktický život, ale také položení dobrého základu pro následnou sportovní aktivitu. Se svými psy, ale i s pejsky svých svěřenců cvičím výhradně pozitivními metodami bez fyzických korekcí!!!

V kurzu se pejsek naučí základům ovladatelnosti, které by měl umět každý pes bez ohledu na jeho původ a velikost. Je to velmi důležité pro psí bezpečnost a také pro bezproblémové soužití se svým pánem a okolím. Budeme se snažit pochopit psí myšlení, položíme teoretické základy procesu psího učení, vysvětlíme si teoreticky jak na veškeré cviky a následně si vše samozřejmě vyzkoušíme i v praxi.

Hlavním cílem bude pochopit svého psa a také se naučit spolupráci bez donucovacích metod používaných v dřívějších dobách. S pejsky budeme pracovat pomocí pozitivních odměn (něco co náš pes chce) a trestů ve formě odebrání toho, po čem touží. Budeme cvičit pomocí navádění pamlskem, ale také shapingem (tvarování chování psa) - podle metody, která vám bude vyhovovat. Ke každému pejskovi se snažím přistupovat individuálně podle jeho potřeb. Vždy se lze domlouvat na dalším postupu, nebo i přeřazení do pokročilejších skupinek pejsků.

 

Co se tedy vlastně naučíme???

V základním kurzu se budeme věnovat:

V kurzech "pokračovacích":

Jak kurzy probíhají

Kurz je složen z první lekce, která je úvodní - seznamovací, a deseti výcvikových lekcí kurzu. Úvodní hodina (většinou časově více než hodina) se platí v ten samý den na konci a po této hodině se můžete rozhodnout, jestli Vám forma výcviku a mých metod vyhovuje a jestli kurz budete chtít dále navštěvovat. Pokud si řeknete: "Ano, takhle chci cvičit, takhle mi to vyhovuje",,tak budeme rádi a rádi Vás uvidíme na další hodině. Při návštěvě další hodiny se doplatí celý zbytek kurzu (tedy deset hodin), platbu je možno samozřejmě poslat na účet. V případě, že nebudete moci dojít na trénink z jakéhokoli důvodu, tak je nutné se včas omluvit v rezervačním systému, abych na to v případě nízkého počtu pejsků, mohla zareagovat a popřípadě sloučit skupiny pejsků dohromady. Pokud se stane, že trénink odpadne, tak se hodina nahradí buď v jiném termínu nebo podle domluvy. Během kurzu (deseti lekcí) se lze omluvit maximálně 2 -3 x (více po dohodě). Při včas neomluvené absenci na tréninku výcviková hodina propadá.

 

Kurz obsahuje tedy 1 lekci úvodní a 10 lekcí kurzu a cena celého základního kurzu je 2200 kč (200 + 2000 kč).

Cvičíme převážně ve skupinkách 5 - 6 psů u začátečníků a 3 - 4 u pokročilejších, vždy ale s individuálním přístupem. V případě učení pomocí shapingu jsou podmínky tréninku upraveny. Po předchozí domluvě lze také absolvovat i hodiny individuální - Vy, váš pes a já.

 

Co s sebou

S námi Vám postačí chuť být se svým psem tým, táhnout za jeden provaz a nikoli proti sobě.

S sebou vezměte dobrou náladu ;o)

 

Rychlý kontakt: Kateřina Lukešová, LukesovaKaterina@gmail.com, +420 724 812 390 (SMS)

www.doxie.cz

kkvfu.webnode.cz